Tìm hiểu về cách viết kí tự khoảng trắng trong game

Tìm hiểu về cách viết kí tự khoảng trắng trong game Tìm hiểu về cách viết kí tự khoảng trắng trong game Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về 3 kí tự khoảng trống đặc biệt thông dụng trong Excel bao gồm kí tự ngắt dòng, dấu cách và kí tự khoảng trắng. KÍ TỰ NGẮT DÒNG Trong Excel, để xuống dòng trong 1 ô bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter. Khi phân...

Có thể bạn quan tâm:

Tìm hiểu về cách viết kí tự khoảng trắng trong game

Tìm hiểu về cách viết kí tự khoảng trắng trong game

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về 3 kí tự khoảng trống đặc biệt thông dụng trong Excel bao gồm kí tự ngắt dòng, dấu cách và kí tự khoảng trắng.

KÍ TỰ NGẮT DÒNG

Trong Excel, để xuống dòng trong 1 ô bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter. Khi phân tích kĩ bằng hàm CODE, ta nhận được con số 10.

Bạn có thể tra cứu con số này trong bảng mã ASCII. Đây là số biểu thị cho kí tự ngắt dòng. Để chuyển từ số biểu thị thành kí tự trong Excel ta sử dụng hàm CHAR, cụ thể trong trường hợp này là CHAR(10)

Trường hợp liên quan đến kí tự ngắt dòng này mà ta cần nhớ đó là tách một ô thành nhiều ô dựa vào ngắt dòng trong Excel, đây là kĩ thuật cần biết trong trường hợp dữ liệu được gửi đến nhét vào một dòng gây khó khăn cho việc phân tích và quản lý.

 

DẤU CÁCH

Đây là một kí tự rất quen thuộc đối với người sử dụng Excel. Dấu cách có số biểu thị trong bảng mã ASCII là 32, nghĩa là khi người sử dụng dùng hàm CODE cho dấu cách sẽ nhận được giá trị 32, hay công thức =CHAR(32) sẽ trả về dấu cách

 

KÍ TỰ KHOẢNG TRẮNG ĐẶC BIỆT 160

Kể đến ở đây là khoảng trắng không ngắt kí tự (non-breaking space) có số biểu thị trong bảng mã ASCII là 160. Nếu không để ý ta sẽ nhầm với khoảng trắng thông thường, tuy nhiên hàm TRIM không thể xóa được kí tự này.

Với mắt thường quan sát, hai ô không khác gì nhau, phải không nào?

Ngày 20/12 năm 2020 | Tổng hợp | Tag: